fredag 21 mars 2014

Inte okej!!!!!!

I dag fick vi ett mail där vi informerades om att en av våra sålda valpar i C-kullen
Panyx Coffie kommer att användas i avel.
Vi valde att lägga ner våran avel (se tidigare inlägg) då en av valparna i denna kullen påvisade ärftlig cancer och fick tas bort.
 Fastän ägaren till kullsyskonet har blivit informerad om detta så väljer han ändå att avla på dessa linjer.
Han går ut på sin hemsida med att hans Riesenschnauzers kommer från friska DDR linjer.
 
Vi kan inte påvisa från vilken linje cancern kommer från, men det är påvisat att det finns i den kullen som Panyx Coffie kommer från, m.a.o. så är inte denna linjen frisk!
Dessutom så uppger han inte att denna tiken är från våran kennel?!!! varför undrar vi, hans hane är ju pappa till Coffie?!
Då vi har valt att driva en  seriös avel så väljer vi att gå ut med detta inlägget för att att vårat namn ABSOLUT  INTE ska förknippas med Brukshund.eu.

Saxat ur SKK:s etiska riktlinjer:
 
"Avel och uppfödning av rashundar är förutsättningen för SKK och insikten om detta ska avspeglas i vår verksamhet. De hundar som föds idag kommer att påverka vilka hundar vi har i framtiden. Därför är avel med en tydlig inriktning på en långsiktig och hållbar utveckling av rashundarna ett viktigt mål för SKKs verksamhet."
 
Väl mött!
Roland & Pella


 

söndag 2 mars 2014

Vi har nu bestämt oss....


 I dagarna har vi fått ett mycket tråkigt besked om en av valparna från våran uppfödning.
 
Vårt mål i kenneln var att få fram bra östtyska linjer vilket visade sig vara svårt.
 
Då vi känner att vi vill föra en ärlig uppfödning och inte vill utsätta fler av våra valpköpare för den sorg och oron som följer då dessa problem har uppstått,
samt att vi anser det ej lämpligt att avla vidare på dessa linjer,
bestämmer vi oss nu för att lägga ner vår avel på de linjer som vi har.
 
Vi får se vad framtiden bär med sig och om vi hittar nya bra linjer.
 
 
Väl mött.
 
Roland & Pella